คลังเก็บหมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse) ณ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 73

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID-19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรม 3R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse) ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 54

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาว … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส COVID -19 และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมกิจกรรมประดิษฐ์ถุงนมโรงเรียนที่ไม่ใช้แล้ว ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 42

บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “คัดแยกขยะ” โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 45

เมื่อวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 บุ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 68

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.จินตนา … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “การทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น” ในงานอนุรักษ์สืบสานงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 46

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักว … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมการคัดแยกขยะ : How to ทิ้ง

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 23

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริก … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 34

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 29

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

กิจกรรมร่วมใจลดใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 28

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น