จัดสวนด้านหน้าสำนักวิทยบริการฯ

ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว
ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายนอกอาคารให้เป็นพื้นที่สีเขียว สะอาด สวยงาม จัดสวนหย่อมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สวนสวยด้วยมือเราหน้าสำนักวิทยบริการฯ – ต.ค. 2561