ร่วมใจปิดไฟ

รณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน สวิตท์ไฟกระตุก

ป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ปิดไฟบริเวณที่ไม่จำเป็น ทุกวัน ภายในอาคารชั้น 1 ถึง ชั้น 8

สื่อประชาสัมพันธ์… สวิทช์ไฟฟ้าแบบเชือกกระตุก ป้ายประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์