สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

001

หลักการและเหตุผล

          การ์ตูนนั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สอดแทรกความคิดที่ดี สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยพัฒนาด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น เกาหลี หรืออังกฤษ ก็มีส่วนในการพัฒนาด้านภาษาของผู้ใช้บริการได้เช่นกัน เพราะศัพท์บางคำก็จะได้ยินบ่อยๆ จนทำให้เราสามารถจดจำคำนั้นได้เช่นกัน และยังเป็นแรงผลักดันให้เด็กอยากที่จะเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยสร้างกำลังใจที่ดีให้แก่นักอ่านได้อย่างดี จะเห็นได้จากตัวเอกในหนังสือการ์ตูน ที่ผู้อ่านจะ ชื่นชอบเป็นพิเศษ ทำให้ผู้อ่านได้พัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจของตัวเอกไปพร้อมๆ กัน
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งเห็นถึงความสำคัญจึงจัดพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการที่หลากหลายมากขึ้น โดยคำนึงถึงการตกแต่งสถานที่ บรรยากาศ ความสะอาด และแสงสว่างที่เพียงพอ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา และเด็กๆ เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแบบฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้บริการแนะนำหนังสือการ์ตูนใหม่ๆ ที่อยากอ่าน เพื่อให้พี่ๆ บรรณารักษ์จัดซื้อไว้ให้บริการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก และเยาวชน
  2. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีจุดผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน และการทำงาน

จำนวนหนังสือการ์ตูนทั้งหมด : 2,563 เล่ม ประกอบด้วย 5 ประเภท ดังนี้

  1. หนังสือการ์ตูนมังงะ (ได้รับความนิยมสูงสุด)
  2. หนังสือการ์ตูนเสริมความรู้ทางวิชาการ
  3. หนังสือการ์ตูนเสริมสร้างจินตนาการ
  4. หนังสือการ์ตูนสามมิติ
  5. หนังสือการ์ตูนผี

ผู้เข้าใช้บริการ : อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ : ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เวลาทำการ :วันจันทร์-วันศุกร์ 7.30-16.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 8.00-16.30 น.
ปิดบริการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์, ไม่มีการเรียนการสอน กศ.บป.

ติดต่อสอบถาม :

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
Tel. 036-412783 Fax. 036-422194
Website : library.tru.ac.th
Facebook : @library.tru
YouTube : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Line Office : @668nsgru
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Free Joomla Lightbox Gallery