321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

80 ปีก้าวไกล /คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tilte80 ปีก้าวไกล

 by คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Pub Date : 2543