สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชื่อหนังสือ : กีฬามวยไทย
ผู้เขียน : ผศ.สมบูรณ์ ตะปินา
OPAC : http://e-library.tru.ac.th:8991/F/?func=direct&doc_number=000115735&local_base=TRU01-OPAC
Youtube : https://youtu.be/YUcp8-rtl_g?si=q8xyEI779-aZxn7I

แนะนำหนังสือ : นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของกีฬามวยไทย โดยเน้นหลักการฝึก 3 ประการ คือ 1. การตั้งท่า (การ์ด) และการเคลื่อนที่ 2. การออกอาวุธมวยไทยแต่ละชนิด และ 3. การป้องกันและการตอบโต้อาวุธมวยไทย นอกจากนี้ยังสามารถฝึกฝนเพื่อใช้ในการแข่งขันทั้งในระดับอาชีพและสมัครเล่นอีกด้วย ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถหาอ่านได้ที่ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted On: Thursday, 02 November 2023 03:13