สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชื่อหนังสือ : ถึงฉันจะโดดเดี่ยว แต่ก็ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ดี
ผู้เขียน : Toon Tellegen
ผู้แปล : กนกกาญจน์ เชชวิศิษฏ์
OPAC : http://e-library.tru.ac.th:8991/F/?func=direct&doc_number=000113925&local_base=TRU01-OPAC
Youtube : https://youtu.be/Bw7kvy1yJro

แนะนำหนังสือ : นางสาวนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          ถึงฉันจะโดดเดี่ยว แต่ก็ยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ดีคือนิทานสำหรับผู้ใหญ่ หนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าเรื่องราวสำหรับทุกคนที่เหงาแต่อยากอยู่คนเดียว ท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ สามารถหาอ่านได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted On: Tuesday, 02 May 2023 08:38