สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บอกรับฐานข้อมูลนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazines) Flipster จำนวน 2 ชื่อเรื่อง ได้แก่ Vogue และ National Geographic Kids เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้เข้าถึงนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ่านนิตยสารได้ทั้งฉบับใหม่และฉบับย้อนหลัง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

Flipster individual Vogue 0

  • National Geographic Kids นิตยสารสำหรับเด็กเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสัตว์ วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ตลอดจนเกมที่สนุกสนานและกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย
    URL : https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eon&bquery=HJ%20L3A&type=0&site=eon-live

Flipster individual National Geographic Kids 0