สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำนักพิมพ์ Emerald ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมสนุกกิจกรรม Emerald Quiz Online 2023 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ระยะเวลาร่วมสนุก:ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2023

ของรางวัล ดังนี้

  • รางวัลที 1 จํานวน 1 รางวัล: Samsung A8 Tab
  • รางวัลที 2 จํานวน 1 รางวัล: Starbucks Gift Card 1000 THB
  • รางวัลที 3 จํานวน 2 รางวัล: Central card 500 THB

กติกาและคําแนะนํา

  • โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
  • ใช้คําแนะนําและค้นหาคําตอบในไฟล์ PDF
  • ตอบคําถามให้ถูกทั้ง 4 ข้อเพื่อรับสิทธิ เป็นผู้โชคดีในการรับรางวัล ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อทางอีเมลภายใน 4 สัปดาห์หลังจากการร่วมสนุกจบลง

ร่วมตอบคําถาม ได้ที่ https://bit.ly/3NxVOGH

สืบค้นฐานข้อมูล Emerald Management ได้ที่ https://www.emerald.com/insight/

เข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย http://library.tru.ac.th/index.php/onlinedatabase/vpn-tru

n660817