สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  • วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ปิดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 วันหยุดกรณีพิเศษ
  • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ปิดวันอาสาฬหบูชา
  • วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ปิดวันเข้าพรรษา

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารนำหนังสือมาส่งคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณด้านนอกสำนักวิทยบริการฯ

n660725