สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านเว็บ ในหัวข้อเรื่อง “Solutions to Plastic Pollution” จากสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS)
โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
Date : Monday, 5 Jun 2023
Time : 10am-12pm (GMT+8) (วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)
Topic : “Solutions to Plastic Pollution”
Registration page : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOhKRFw07_UQWUv5SauOYouTt0JTfbljEuNNTFzxIuCddn1A/viewform

 WorldEnvironmentDay2023event flyer