สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เรียนเชิญ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom Meeting
โดยลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftQn1aY33aOFzINdhwN_CFgaCnaReKr6jMZLr8PZBIEwFQDA/viewform

และจะทำการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทาง Facebook และ เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ ในวันที่ 4 มิ.ย. 2566

n66060601

โดยมีหัวข้อในการอบรม ดังนี้
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
9.00 – 12.00 น. การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7
13.00 – 15.00 น. ชวนอ่านและดาวน์โหลด E-book อย่างง่าย
วันที่ 7 มิถุนายน 2566
9.00 – 12.00 น. การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC) สำหรับห้องสมุดโรงเรียน และการลงรายการบรรณานุกรม
13.00 – 15.00 น. สร้างรายได้จากการขายนิยายออนไลน์ใน Dek-D
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
9.00 – 12.00 น. สร้าง Websiteด้วย Canva สวยและง่ายใช้งานได้เลย
13.00 – 15.00 น. สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบ ARITC LMS
--------------------------------------------------------------------------
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดการอบรม

n66060602

n66060603

n66060604

n66060605

n66060606

n66060607