สำรวจห้องสมุดโรงเรียนวัดสะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำรวจห้องสมุดโรงเรียนวัดสะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

87580472 3362711670410233 4423026079552241664 o

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดสะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี


More Joomla Extensions