สำรวจห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี จ.สระบุรี

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำรวจห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี จ.สระบุรี

87373171 3360598447288222 7554805331444891648 o

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ สำรวจความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านผังสามัคคี ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

More Joomla Extensions