เข้าร่วมการอบรมขยายองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เข้าร่วมการอบรมขยายองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง

85253922 3357665177581549 7354342835325239296 o

เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมขยายองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาคกลาง หลักสูตร "การจัดทำนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้" ซึ่งจัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


More Joomla Extensions