321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Library Tour นักเรียน ม.1 โรงเรียนสาธิต

DSC03619 Library Tour นักเรียน ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 22 เม.ย. 56 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี