321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Emerald (ThaiLIS)

C360 2013-06-04-10-59-22 orgบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Emerald (ThaiLIS) วันที่ 4 มิ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต