ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25074923 1976099382404809 2391313164497006601 oศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 บุคลกรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าศีกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {jcomments off} 

 

More Joomla Extensions