ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25311405 1976095545738526 8034465443859931848 oศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บุคลกรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าศีกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจั {jcomments off} 

 

More Joomla Extensions