321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปฐมนิเทศ นศ. ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2556

DSC02833ปฐมนิเทศ นศ. ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 มิ.ย. 56 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี