321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

BookFair ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 56

DSC02872สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน BookFair ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 56 ณ บริเวณชั้น 1