โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0”

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0”

16423123 1627982743883143 3843160984240511142 o โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

 

More Joomla Extensions