321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

DSC02984 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี