ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2558

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2558

IMG 6352 resize ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2558 เรื่องการใช้สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 27 - 30 เม.ย. 58