อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text

IMG 6117 resize อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text, Academic Search Complete, Computer & Applied Science Complete, Education Research Complete และ H.W. Wilson (12 subjects) เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ