321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางลี่"

IMG 4274 resize โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านบางลี่" ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค. 58