321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี

10830630 1043720045642752 3365493399340638880 oเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดโครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลพบุรี การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "กำเนิดถิ่นฐาน ความเป็นอยู่ และการแต่งกาย"  และชมการสาธิต / ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละชุมชนจากฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ชุมชนไทยรามัญ ลาวแง้ว ไทยเบิ้ง ไทยพวน สาธิตการประดิษฐ์งานใบตอง ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 8