อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

10351755 1034384653242958 3977806810185138994 n อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย" วันที่ 28 ม.ค. 58 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 16 ชั้น 4 ห้อง 16/402 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี