โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

10662023 1004456516235772 541423380185562399 o โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)" ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 57