นิทรรศการ ด้วยความรัก ด้วยภักดี

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นิทรรศการ ด้วยความรัก ด้วยภักดี

p571202 เชิญชมนิทรรศการ "ด้วยความรัก ด้วยภักดี" ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค.57 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเขียนข้อความถวายพระพร และชมนิทรรศการผ่านหนังสือ POP-UP "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ