โครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ

IMG 0120 resizeโครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่่องในวันพระราชสมภพ ครบรอบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พิธีเปิด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น.