Library Tour โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Library Tour โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี

DSC03449 Library Tour โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี  วันที่ 6 ส.ค. 56 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี