321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Concert รวมพลคนรักแม่ โดยสาขาวิชาดนตรี

DSC03691 Concert รวมพลคนรักแม่ โดยสาขาวิชาดนตรี วันที่ 14 ส.ค. 56  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี