พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข

24633 พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข มหาวิทยาลัยเทพสตรี วันที่่ 17 ก.ย. 57 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องโถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ