งานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

งานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน

DSC08106 resize เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 57 ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม งานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี