โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น

IMG 5075 resizeโครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น "วิถีชุมชนไทยเบิ้ง" เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ