กรรมการตรวจประกันคุณภาพเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กรรมการตรวจประกันคุณภาพเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

DSC08194 resizeเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 กรรมการตรวจประกันคุณภาพ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี