ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตร่วมพูดคุยแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตร่วมพูดคุยแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน

DSC07944 resizeเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 57 สำนักวิทยบริการฯ จัดสัมภาษณ์พิเศษศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสาธิต ได้แก่ คุณธีรเดช กลิ่นจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านนาฎศิลป์ไทย สังกัดกลุ่มนาฏศิลป์ สำนักงานการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ ร.อ.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) แพทย์ทหาร และนักแสดงชื่อดัง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนการทำงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ