ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 4353 resize เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานทำบุญของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ