ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2557

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2557

IMG 3890 resizeปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2557 เรื่องการใช้สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 2 พ.ค. 57