นิทรรศการ "เล่มโปรดอาจารย์"

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นิทรรศการ "เล่มโปรดอาจารย์"

10006532 674192782622326 1538928196 oเชิญชม นิทรรศการ "เล่มโปรดอาจารย์" ระหว่างวันที่ 10-30 มี.ค. 57 ณ โถงจัดนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี