โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 2

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 2

20140124 150036โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 57 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนทอง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี