321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นิทรรศการส่งความสุขปีใหม่

DSC05393ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 56 - 12 ม.ค. 57 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการส่งความสุขปีใหม่ ณ บริเวณโถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1