นิทรรศการรณรงค์การเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นิทรรศการรณรงค์การเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

DSC 0111Season's Reading นิทรรศการรณรงค์การเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. - 16 ก.พ. 57 ณ โถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 พบกับ... เคล็ดลับนักอ่านประจำปี 2013 เลือกชม เลือกอ่านหนังสือที่เหมาะกับตัวเรา กิจกรรมเสนอรายชื่อหนังสือที่ชื่นชอบในการอ่าน