โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

DSC08221 resize

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 "We are TRU" เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี