321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นิทรรศการโครงการพระราชดำริ

1528574 602383276465783 936622371 n นิทรรศการโครงการพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณทางเข้าชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี