นิทรรศการ วิถีชีวิตชาติพันธุ์มอญ และของดีท้องถิ่นลพบุรี

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นิทรรศการ วิถีชีวิตชาติพันธุ์มอญ และของดีท้องถิ่นลพบุรี

DSC05198 นิทรรศการ วิถีชีวิต...ชาติพันธ์มอญ ของดีท้องถิ่น...ลพบุรี ณ ชั้น 8 อาคาร 8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556