สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 30

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 30

DSC04634 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 "ความท้าทายของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่" ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรงอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่