Library Tour นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Library Tour นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

DSC04326 Library Tour นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เทพสตรี