321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แทนคำขอบคุณ "ความสุข ความทรงจำ"

tt16

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

More Joomla Extensions